Send UPT Gizlilik Politikası

Send UPT Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında bizden bekleyebileceğiniz hususlar ve kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl muamele gördüğüne ilişkin hususlar ortaya konmaktadır. Bu belge, akdetmiş olduğunuz müşteri sözleşmesi ("Müşteri Sözleşmesi") ile birlikte okunmalıdır.

1. Topladığımız kişisel bilgiler

1.1 Tarafınızdan toplanan kişisel bilgiler aşağıdakileri içermektedir

1.1.1 Adınız, telefon numaranız, cep telefonu numaranız, doğum tarihiniz ve adres(ler)iniz gibi kişisel bilgiler,

1.1.2 Kimlik belgeniz ve banka hesap bilgileriniz,

1.1.3 Örneğin yüksek meblağda bir tutar göndermeniz durumunda, geçerli kanunlar kapsamındaki kara paranın aklanmasına ilişkin yükümlülüklerimize riayet edebilmek amacıyla gerekli olan bilgiler.

1.2 Örneğin başka birine ödeme yapmayı tercih ederek internet sitemiz üzerinde bir ödeme alıcısı eklemeniz durumunda, Alıcı'nın adı, e-posta adresi, banka hesap bilgileri ve ikamet adresi bilgileri tarafınızdan istenecektir. Bu; söz konusu kişilere ödemenin tarafımızca yapılabilmesi ve işbu Gizlilik Politikası kapsamında ortaya konmakta olan amaçlar doğrultusunda ilgili kişisel verilerin tarafımızca toplanması, kullanılması ve paylaşılması hususlarına onay verdiğinize dair teyidinizin alınabilmesi için gereklidir.

1.3 Bu bilgiler, örneğin bir kullanıcı kaydı oluşturmanız veya bir Ödeme Emri vermeniz durumlarında tarafınızdan istenmektedir.

1.4 Aynı zamanda tarafımıza para göndermek için kullandığınız bankalar, Alıcınızın bankaları, iş ortakları ile teknik hizmetlerin yanı sıra ödeme ve teslim hizmetleri için yararlanılan altyükleniciler dahil olmak üzere üçüncü taraflardan da tarafınızla ilgili toplanabilmektedir.

2. Kullandığımız kişisel bilgiler

2.1 Kişisel bilgileriniz tarafımızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır

2.1.1 Tarafınıza ürün ve Hizmetlerimizi sunmak;

2.1.2 Güvenlik amaçları doğrultusunda kimlik doğrulamanızı yapmak,

2.1.3 İdari, planlama ve hesap yönetimi için,

2.1.4 Hizmetlerimizi takip etmek, geliştirmek ve iyileştirmek ve örneğin eğitim ve kalite amaçları doğrultusunda görüşmeleriniz kaydedilebilmektedir,

2.1.5 Dolandırıcılığın, kara para aklanmasının ve diğer suçların tespit edilerek önlenmesi ve geçerli kanunlara riayet edilmesi.

2.1.6 Hizmetlerimiz ile ilgili değişikliklerden tarafınızın haberdar edilmesi

2.1.7 Tarafınızın ilgisini çekebilecek diğer ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmede bulunmak. Tarafınıza e-posta ve diğer dijital yöntemler ve telefon ile mesajlar gönderilecektir. Bu mesajlar; tarafımız ile yürüttüğünüz işlemleri yönetmek amacıyla gönderilen mesajlar veya Müşteri Sözleşmesi, geçerli kanunlar veya düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerimize riayet etmek amacıyla tarafınıza göndermek zorunda olduğumuz mesajları ya da pazarlama mesajlarını içerebilecektir.

Gönderdiğimiz her pazarlama mesajı kapsamında yer alan abonelik iptali seçeneği üzerinde dilediğiniz zaman pazarlama mesajlarını almaktan vazgeçebilirsiniz veya Send UPT'nin internet sitesine giriş yaparak tercihlerinizi güncelleyebilir veya Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.

3. Paylaştığımız kişisel bilgiler

3.1 Tarafınızca talep edilmesi, Hizmetleri tarafınıza sunmak için gerekli olması, ifşa etme hususunda bir yükümlülüğümüz olması ve bir kanun ya da düzenleme kapsamında bu şekilde hareket etmemize cevaz verilmesi halinde veya meşru ticari nedenlerden dolayı, kişisel bilgileriniz aşağıda belirtilen ve üçüncü taraflar ile tarafımızca paylaşabilecektir:

3.1.1 Send UPT Grubunda yer alan diğer şirketler (“Send UPT Grubu” tarafımızı, tarafımızın ana şirketini ve bu şirketin diğer iştiraklerini kapsamaktadır).

3.1.2 Web hosting, BT sistemlerinin yöneticileri, posta merkezleri, alacak tahsildarları ve profesyonel danışmanları dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılarımız, ortaklarımız ve acentelerimiz (bunların altyüklenicileri dahil),

3.1.3 Ödemelerinizi işleme alacak ödeme işleme alma hizmeti sağlayıcıları, aracı kurumlar ve finansal kuruluşlar,

3.1.4 Kimlik tespitinizi yapacak ve dolandırıcılığa karşı koruma sağlayacak şirketler ve kuruluşlar,

3.1.5 Danimarka ve diğer ülkelerdeki düzenleyici makamlar ve emniyet teşkilatları ve

3.1.6 Örneğin; herhangi bir Send UPT Grubu şirketinin yeniden yapılandırılması, satışı veya iktisabı ile bağlantılı olarak, işletmeyi veya varlıkları devredebileceğimiz veya devrettiğimiz herhangi bir şahıs,

3.2 Hizmetlerimize kaydolarak ve Hizmetlerimizden faydalanarak, topladığımız verilerin Send UPT ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları tahtında kurulmuş bir ödeme işlemleri hizmet sağlayıcısı olan UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş, ana şirketi ve iştirakleri tarafından denetime ve işleme tabi tutulacağını kabul ediyorsunuz.

Tarafınızdan toplanan veriler, ara göndermemizi talep ettiğiniz bir ülke gibi Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında bir ülkeye gönderilebilecek olup bu ülkede depolanarak işleme tabi tutulabilecektir. Söz konusu veriler, aynı zamanda, tarafımız veya tedarikçilerimizden biri adına çalışan AEA dışındaki bir personel tarafından da işleme tabi tutulabilecektir. Bu personel diğerlerinin yanı sıra, ödeme emrinizin yerine getirilmesi, ödeme bilgilerinizin işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanması konusunda görev alabilecektir. Kullanıcı kaydı yaptırarak ve Hizmetlerimizden yararlanarak, söz konusu gönderim, depolama veya işleme tabi tutma işlemini kabul ediyorsunuz.

3.3 Kişisel verilerinizin AEA dışında işleme tabi tutulması halinde, kişisel verilerin bu şekilde gönderilmesi, AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na veya Avrupa Birliği Komisyonu'nun standart akdi hükümlerine tabi olacaktır. Tarafımızın hukuken bilgilerinizi ifşa etmek zorunda kalması gibi bu durumun mümkün olmaması halinde, tarafımızca bilgi paylaşımının yasal olması sağlanacaktır.

4. Güncellediğimiz kişisel bilgiler

4.1 Elimizde bulundurulan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için, tarafımıza sağladığınız bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması halinde tarafımıza en kısa süre içerisinde bilgi vermeniz gerekmektedir. Zaman zaman tarafımızca, bilgilerinizin güncel olup olmadığının teyit edilmesi istenebilecektir. Tarafınıza Hizmetlerimizi sunmaya devam edebilmek için kayıtlarınız mümkün olan en kısa süre içerisinde tarafımızca güncellenecektir.

Tarafınızla ilgili olarak elimizde tutulan kişisel bilgilerin bir kopyasını istemeniz durumunda, bize +90 850 724 0 878 numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Erişim sağlanmasının çok maliyetli olması, bilgilerin sair bireylere ilişkin referanslar içeriyor olması dahil olmak üzere yasal, soruşturma, güvenlik veya ticari mülkiyet nedenleriyle talebinizin işleme alınamadığı durumlar olabilecektir.

5. Koruduğumuz kişisel bilgiler

5.1 Hangi formatta tutulduklarına bakılmaksızın, kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişim, ifşa, kopyalama, kullanım veya değişikliğin yanı sıra kayba veya çalınmaya karşı korunması için bir dizi güvenlik tedbiri tarafımızca uygulanacaktır. Tarafımıza verdiğiniz bilgilerin tamamı güvenli sağlayıcılarımız üzerinde depolanmaktadır.

5.2 Hizmetlerimizin belirli kısımlarına erişim sağlamanız için tarafınıza bir şifre verildiği (veya verilmesini tercih ettiğiniz) durumlarda, bu şifrenin gizli tutulmasından tarafınız sorumludur. Bu şifrenin başka biriyle paylaşılmaması ve bu şifrenin sair hizmetler veya ürünler için kullanılmaması tarafımızca rica edilmektedir.

5.3 Tarafınızca tarafımıza elektronik ortamda veya telefon üzerinden verilen veya erişim sağlanan kişisel bilgiler konusundaki risk tarafınıza aittir. İnternet veya telefon üzerinden iletilen hiçbir verinin kusursuz bir güven içerisinde tutulacağının garanti edilemeyeceğini kabul ediyorsunuz. Bu yollarla iletilen bilgilerin güvenliği tarafımızca garanti veya temin edilmemektedir. Tarafımızca, güvenliğinize ilişkin kişisel bilgilerinizin tamamı hiçbir zaman istenmeyecektir. Emin olmamanız halinde, lütfen oturumu sonlandırın veya derhal Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

5.4 Söz konusu bilgilere iş nedenleriyle hakim olan Send UPT çalışanlarının kişisel bilgilerinize erişimi tarafımızca kısıtlanmaktadır. Çalışanlarımız, müşteri bilgilerinin gizliliği ve mahremiyetinin önemi hususunda sürekli olarak tarafımızca eğitimlere tabi tutulmaktadır. Kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişime karşı korunması amacıyla ilgili kanunlara ve düzenlemelere riayet eden fiziki, elektronik ve usule ilişkin korumalar tarafımızca muhafaza edilmektedir.

6. Erişim sağlayabileceğiniz kişisel bilgiler

6.1 Geçerli kanunlara tabi olmak koşuluyla, tarafınız ile ilgili olarak elimizde tutulan bilgilere erişim hakkınız olabilecektir. Erişim hakkınız, ilgili veri koruma mevzuatına uygun olarak tatbik edilebilecektir. Erişim talepleri, tarafınız ile ilgili olarak elimizde tutulan bilgilere ilişkin detayların tarafınıza sunulması sırasında oluşan masraflarımızın karşılanması amacıyla bir ücrete tabi olabilecektir.

7. Gizlilik Politikası üzerinde tarafımızca yapılan değişiklikler

7.1 Gizlilik politikamız üzerinde tarafımızca yapılabilecek değişiklikler bu sayfada yayımlanacak olup uygun olduğu durumlarda, tarafınıza e-posta ile bildirilecektir. Lütfen gizlilik politikamız üzerinde yapılan güncellemeleri veya değişiklikleri görmek için gizlilik politikamızı sık sık inceleyin.

8. İletişim

8.1 İşbu gizlilik politikası ile ilgili sorular, yorumlar ve talepler memnuniyetle karşılanmakta olup dp@inpay.com adresine iletilmelidir.